Utbildning och barnomsorg

Tjej med färger på händerna

Barn är det bästa vi har och det är viktigt att vi kan erbjuda en god barnomsorg och en lärorik skolverksamhet. På förskolan läggs grunden för barnens livslånga lärande. I skolan är det viktigt att varje elev får utvecklas efter sina förutsättningar. All verksamhet ska präglas av hög kvalité, glädje och lärande.

Förskola
I förskolan läggs grunden för allt lärande. Vi vill att ditt barn ska mötas av en förskola som är trygg och lärorik. I kommunens förskolor möts ditt barn av pedagogisk verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Ditt barn får utvecklas efter sina förutsättningar och i samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar. Vi har nära till naturen och möjlighet till friluftsaktiviteter i alla våra förskolor.

Du kan ansöka om plats på förskola i vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du kan också få hjälp med din ansökan på kommunens medborgarservice i Sollefteå (kommunhuset) eller på våra medborgarkontor i Ramsele, Junsele och Näsåker.

Förskoleklass och grundskola
Utbildningen i förskoleklass och i grundskolan syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och färdigheter och växa med sina uppgifter för egen del och tillsammans med andra. I Sollefteå kommun har vi de senaste åren utvecklat skolornas lärmiljöer inom- och utomhus samt medvetet satsat på den digitala lärmiljön och de möjligheter det ger. Vi har också fördelen av närheten till naturen och möjlighet till friluftsaktiviteter både för skolor i kommunens tätorter som i landsbygdsskolorna.  

Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet kompletterar skolans uppdrag och i verksamheten betonas lekens betydelse för inlärning. Vi nyttjar våra utemiljöer och möjligheter att, tillsammans med eleverna, vara aktiva under den skolfria delen av dagen och när det är lov. Du ansöker om fritidshemsplats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Friskolor och enskilda verksamheter

Edsele Friskola (F-6) Länk till annan webbplats.

Personalkooperativet Natt som Dag (Skedom Sollefteå). Har även omsorg under kväll, helg och natt. Tel: 0620-149 49

I Ur och Skur, Kulla Förskola (Österforse) Föräldrakooperativ Länk till annan webbplats.

Smultronställets Förskola (Junsele) Föräldrakooperativ: 0621-102 08

Skogis pedagogiska verksamhet, Strömnäs Ramsele: 070-414 59 26

Kulturskola

Är du 5-18 år och intresserad av Bild, Dans, Film, Musik och Teater så är du välkommen att ansöka till Kulturskolans kurser.

Vi är verksam i hela kommunen, kurser kan skilja sig lite beroende på var du bor, men hör av dig till oss så svarar vi på dina frågor.

”Med att ge verktyg att gestalta känslor så stärker vi inte bara elever, barn och ungdomar utan även samhället, världen” Citat: Kulturskolans personal

Sollefteå Gymnasium

Sollefteå Gymnasium, en flexibel gymnasieskola med stora valmöjligheter.

Här studerar cirka 650 elever på 12 olika nationella program och många flera inriktningar liksom på introduktionsprogrammets olika inriktningar samt på gymnasiesärskolan. Vi har ett brett utbud av intressanta och roliga program.

Reveljen & SFI (Svenska För Invandrare)

Reveljen är Sollefteå kommuns centrum för vuxnas lärande och utveckling. Här har vi samlat all form av vuxenutbildning för att underlätta för dig som vill studera. Reveljen finner du i tre ockrafärgade byggnader på Nipanområdet, Sollefteå. Här finns allt för att du ska lyckas med dina studier, till exempel grupprum, videokonferens, cafeteria och möjlighet att skriva tenta. På Reveljen kan du studera allt från engelska på grundläggande nivå, eller på gymnasial nivå till en distanskurs i juridisk översikts kurs mot universitetet i Luleå. Som om inte det vore nog så erbjuder de även utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.