#DrivkraftSollefteå

Det är inte för intet Sollefteå kommuns slogan lyder: "Sollefteå - en kraftfull kommun". Kraften finns i skogen, bergen, älven - och människorna. Historien visar på kraften att färdas framåt, om det så handlar om lokala skidföreningen eller etableringar inom den elintensiva industrin.

Drivkraften i Sollefteå har funnits sedan urminnes tider och just nu bubblar kommunen av drivkraft och tillväxt. Det händer mycket positivt i Sollefteå kommun med ett antal större etableringar och projekt på gång: Försvarsmaktens återetablering, centrumutveckling, hotellsatsning i Junsele, utvecklingen av Hågesta-området och stora investeringar i energisektorn för att nämna några. För att vi ska klara av att öka tillväxten och nå målet i Tillväxtstrategin (23 000 invånare år 2035, +20%) behöver vi varandras drivkraft. Kraften finns i Sollefteå, välkommen att bli en del av den med oss!

Läs mer om #DrivkraftSollefteå här

Fem kanoter i kvällsljuset, på en strand

#HandlingskraftSollefteå: Tillsammans utvecklar vi centrum

Centrum i en stad fyller en viktig funktion inte bara för handeln utan för platsens attraktivitet. Centrum är skyltfönstret och bland det första som en besökare möter på plats. En levande citymiljö förstärker därav bilden av en attraktiv och dynamisk plats.

De senaste åren har stadskärnor runt om i Sverige förändrats. E-handelns framväxt, externhandelns tillväxt och den globala pandemin har snabbat på förändringen.

Hur Sollefteå centrum ska utvecklas är en fråga som engagerar många. För att kanalisera engagemanget har Sollefteå kommun och Handel Sollefteå kommit överens att tillsammans med andra (t ex fastighetsägare) att utarbeta en långsiktig plan för ett attraktivt centrum 2030. Tanken med arbetet är inte bara att utveckla en vision utan också att löpande göra förbättringar enligt en långsiktig och fastställd plan.

Skicka gärna in dina åsikter och förslag till info@solleftea.se