Kyrkor

För mer information om kyrkorna i Sollefteå Kommun, hör av er till:

0620 - 835 00
solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Sollefteå Kyrka

Sollefteå kyrka med utsikt över staden

Sin nutida form fick kyrkan vid slutet av 1700-talet. Den har en vacker klockstapel med genomgång, predikstol och altaruppsats av Johan Edler den äldre, madonna i trä tillskriven Hakon Gulleson

Långsele Kyrka

Långsele kyrka är församlingskyrka i Långsele församling och står på en höjd vid norra sidan av Faxälven.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes i nyklassicistisk stil av gråsten och fick en putsad fasad. Kyrkan ersatte en tidigare stenkyrka från 1500-talet. Bygget av nya kyrkan påbörjades 1815 och slutfördes 1828.

Multrå Kyrka

Multrå kyrka vid foten av Multråberget,.

Stenkyrka i nyklassicistisk stil med kyrktorn och vitputsade murar. Vackert belägen mellan Multråberget och Ångermanälven. Ligger vid riksväg 335, ca 8 km öster om Sollefteå

Under sommaren kan ni även besöka Multrå Vägkyrka som har öppet mellan 30/6 - 20/7, klockan 11 - 16.

Graninge Kyrka

Graninge kyrka är en kyrkobyggnad i Härnösands stift som tillhör Graninge församling och ligger i Graninge bruk. Träkyrkan har en åttakantig planform och saknar torn. Den är byggd nästan axialt mot det gamla herrgårdsområdet Graninge Bruk. I väster ligger vapenhuset och i öster sakristian. Kyrkan har en liggande vitmålad fasspontad panel och är täckt med ett plåttak.

Helgums Kyrka

Helgums kyrka är en kyrka som ligger i Helgums församling i Sollefteå kommun.

Den stod färdig 1790 varefter inredningsarbetet påbörjades. 1842 inköptes en för kyrkan värdig altartavla, som var utförd av professor G E Hasselgren och ursprungligen avsedd för St Jakobs kyrka i Stockholm.

Eds Medeltidskyrka

Ligger längs Turistvägen, som du når via väg 90, från Sollefteå mot Näsåker.

På 1700-talet renoverades kyrkan och en tornbygnad upfördes. 1891 fick kyrkan sin nuvarande yttre utforming

Resele Kyrka

Resele kyrka är belägen centralt i vackra Resele.

Det är en salkyrka med ingång och vapenhus i väster och sakristia och torn i öster. Den har restaurerats 1982.

Ramsele Gamla kyrka

Kyrkan är en av Ångermanlands intressantaste gamla helgedomar bland annat genom sin höga ålder och sin vackra inredning från skilda århundraden.

Junsele Kyrka

Kyrkan är från 1883. Den har bland annat ett vackert altarskåp från medeltiden.

Sånga Kyrka

Sånga - Pilgrimskyrka med egen källa

Medeltida kyrka. Pilgrimsmärke S:t Olof. Fungerande hälsokälla i sakristian. Under 2009 genomgick kyrkan en in- och utvändig restaurering.

Överlännäs kyrka

Överlännäs kyrka en liten medeltida pärla.

Detta är den enda av Ådalens medeltidskyrkor som även i sin placering i landskapet fått behålla den medeltida prägeln. Predikstolen är utförd av Johan Edler d ä.

Boteå Kyrka

Medeltida stenkyrka med stjärnvalv och sidokapell ("lillkyrka").

Fristående klockstapel. Under 2009 genomgick kyrkan en utvändig restaurering och viss ombyggnad. Golv har slipats, väggar och inventarer rengjorts. Viss ommöblering har också skett, bänkar har flyttats och "lillkyrkan" har förändrats. Utvändigt har den ljusgula färgen bättrats på.