UNIPER

Uniper logotyp

Uniper i Sverige

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 990 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö. Vår produktportfölj omfattar storskaliga anläggningar, handel och tjänster. Den 12 september 2016 listades Uniper på Frankfurtbörsen. Uniper är därmed ett nytt varumärke, men vilar på stolta anor och gedigen energiexpertis med mer än 100 års erfarenhet av elproduktion.

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 80 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Lokal närvaro

Uniper har flera vattenkraftverk i Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och även hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele. Vårt huvudkontor för vattenkraften är beläget i Sundsvall.

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknaden, verksam i mer än 40 länder och med cirka 11 000 anställda. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien och Benelux-länderna. Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.

Vi producerar, handlar med och marknadsför el i stor skala. Genom att vi kombinerar teknisk och kommersiell kompetens, kan vi erbjuda skräddarsydda energilösningar till alltmer komplexa energibehov.

Uniper levererar trygg och stabil el - dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans.

Uniper har flera vattenkraft i och omkring Solleftåområdet. Hjälta Kraftverk är till exempel vårt störta kraftverk när det kommer till effekt och hem till en av våra underhållsgrupper. Andra orter där vi har underhållstekniker är Junsele, Storfinnforsen, Rätan och Lycksele.

Läs mer om oss på vår svenska hemsida: https://www.uniper.energy/sverige/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster finns listade här: https://www.uniper.energy/sverige/om-oss/jobba-hos-oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du student så finns en portal med information anpassad för studenter: https://www.uniper.energy/sverige/student Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till oss!

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte