Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk och ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i framtiden.

Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov. Vi är cirka 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall och Sollefteå.

I Sollefteå jobbar bland annat eldriftledare, driftingenjör, enhetschef, verksamhetsspecialist, projektledare, kontrollanläggningsingenjör och elsäkerhetsansvarig.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte