Ångermanälvens farled

Ändring av sjömärkning beroende på bottenförändringar, nipras, fiske och liknande förbehålles.

Den fria höjden under Hammarsbron är 7,5 m och vid Hågestabron 6 m.

Uppmärksamhet bör iakttas vid passerande under teleledningen vid Lökom.

Vid normalt lågvatten är lägsta vattendjup vid utprickad linje 1,2m. Normalt lågvatten förekommer oftast på helger från fredag kväll till måndag fm, samt under låga energiförbrukningstillfällen som industrisemestrar, långhelger, hårda vindförhållanden och liknande.

Vid extremt lågvatten kan lägsta vattendjup vid utprickad linje understiga 1,2 m. Extremt lågvatten kan förekomma vid hårda västliga och nordliga vindar, samt då havsnivån är mycket låg.

Vardagar 09:00 – 22:00 är oftast den gynnsammaste tidpunkten att trafikera älven då lägsta vattendjup vid utprickad linje överstiger 1,2 m.

Det digitala sjökortet visar en linje som man skall följa. Det kan du ladda ner på din GPS eller mobiltelefon här nedan.

Beakta din egen utrustnings tekniska specifikationer angående mätnoggrannhet.

Stor hänsyn skall tas till not och flytnätsfiskare.

Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid passerande av Logrunden och Grönvallsgrundet på norra sidan av älven.

Med hänsyn till de speciella strömförhållanden som råder i älven kan ingen ställas till svars för eventuellt uppkomna skador.

Sjökortet

Ladda ner filen som passar din GPS enhet, exportera det till enheten och öppna det

Farled Ångermanälven via Google maps