Sollefteåforsen AB webbplats

Sollefteåforsen AB logo typ, länk till startsidan

Nutid

Sedan 1 juli 2016 ägs Sollefteåforsens kraftverk till 100%av Sollefteå kommun.

1981 köpte Sollefteå kommun ut sin hälft i kraftbolaget från Graningeverken. Prislappen var då 70 miljoner kronor. 2004 övertogs Graningeverken av Sydkraft (E.ON) och Sydkraft Hydropower AB (dotterbolag till E.ON) har sedan dess stått som ägare av kraftverket tillsammans med kommunen.

Hösten 2015 erbjöds kommunen att köpa den andra hälften från Sydkraft Hydropower, i enlighet med ett avtal som träffades 1959. Prislappen hade stigit till 400 miljoner. Utöver summan så fanns även en skuld att reglera på 119 miljoner hos Sydkraft.

Sollefteå kommun till på erbjudandet och står därmed som ensam ägare till kraftverket mitt i Sollefteå stad sedan 2016.

Sollefteåforsens AB registrerades som bolag redan 1921.

Bolagets VD heter Anders Bergman och bolagets styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. består av 10 personer.

Enligt bolagsverket så är bolagets verksamhet och ändamål:
"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i sin kraftstation i Ångermanälven producera elektrisk energi. Bolaget ska producera och sälja energi samt skapa förutsättningar för därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas med iakktagande av kommunllagens lokaliseringsprincip och enligt affärsmässiga principer."

För drift och underhåll så anlitas entreprenörer inom kraftbranschen.