Sollefteåforsen AB webbplats

Sollefteåforsen AB logo typ, länk till startsidan

Centralfisket

Naturen är full av makalösa mysterier. Och storartade sanningar.
I Ångermanälvens flödande vatten döljer sig en av dem. En årlig, och i dubbel mening hoppfull, förflyttning. Mot strömmen. Mot Sollefteå. Och för nytt liv.

Som en del av naturens ständiga kretslopp återvänder den lekmogna laxen till de vattendrag, där den själv föddes.

Laxens kretslopp

Det tar 3-4 dagar för laxen att vandra upp från havet hit till oss i Sollefteå.
Under vandringen förändras laxens utseende. Från att ha varit blanklax förvandlas den till leklax, vilket innebär att den får tjockare skinn och att hanens underkäke får en karaktäristisk krok.

Laxens lektid äger rum i månadsskiftet oktober-november. Under denna tid leker laxparen i ett strömmande vatten, på stenig botten, där djupet är mellan en halv meter och tre meter.
Under våren kläcks ynglen och stannar därefter kvar i älven i upp till fyra år, för att sedan bege sig ut till havs och växa sig stora. Efter ett till fyra år återvänder de som lekmogen lax och sluter naturens cirkel genom att göra samma resa i egen regi.

Strax efter midsommar kommer de första lekmogna laxarna tillbaka till de vatten som sett dem födas. Via fisktrappan fångas både lax och öring in och förvaras därefter fram till lekmognad i bassänger med strömmande vatten.

I månadsskiftet oktober-november sorterar man hanfisk och honfisk var för sig. Genom att stryka honorna från huvudet nedåt buken, får man rommen att rinna ut i ett uppsamlingskärl. Hanens mjölke tappas på samma sätt. Därefter tillsätter man vatten och under långsam omrörning sker sedan befruktningen. Rommen flyttas nu direkt, från Sollefteå till fiskodlingarna i Långelse och Forsmo, där den fortsatta utvecklingen sker.

Nu läggs rommen i kläckningslådor, där romkornen utvecklas, och i februari-mars kan man ana fiskembryon. Då blodsystemet och ögats regnbågshinna syns är rommen ögonpunktad. Den är då relativt okänslig för beröring.
Under maj kläcks rommen. Naturen har då utrustat den lilla fisken med den gulsäck under magen, som förser den med näring under den första månaden.
Sommaren är här. Det lilla ynglet spenderar den i ett uppfödningstråg och får sin näring med hjälp av foderautomater. Ynglet äter hela dygnet och växer snabbt. Redan efter 8 veckor har den femdubblat sin vikt.
När vintern sedan kommer med sänkta temperaturer minskar aptiten för att till sist upphöra helt. Tillväxten stannar och det mesta står stilla, i uppfödningstrågen precis som i naturen. Detta kallas för att gå i dvala.

När våren kommer så ökar laxens aptit igen. Laxen spritter av liv och växer till en vikt av 20-40 gram och dess längd ligger på 12-15 cm. Redan här smoltifieras vissa fiskar.

Vi har nu kommit till laxens andra vinter, som också den tillbringas i inomhus i stora bassänger med täta besättningar. Nu är tillväxten liten, men under våren händer något. Laxynglen smoltifieras. Det innebär att de små laxarna anpassas inför sitt kommande havsliv.

Smolten transporteras i specialbyggda tankar till utsättningsplatsen och den präglas av sin vistelse i det vatten där den sätts ut. Detta gör att laxen som lekvandrande fisk hittar tillbaka till sin födelseälv. Cirkeln sluts och även om vissa länkar är konstgjorda, så är ändå syftet att laxens naturliga beteende ska fortleva.
Laxsmolten som årligen sätts ut, ger en fångst av många ton vuxen lax. Den fångas på olika sätt och på olika platser. I älven och kring kusten fångas en stor del. Resten fångas ute till havs.

Den 14 juni 2005 togs en 24,2 kg lax upp vid Nipstadsfisket.

Om laxfisken saknar fettfena så är det antagligen en odlad lax från Forsmo eller Långsele fiskodling.

Långsele fiskodling ägs av Vattenregleringsföretagen som du kan läsa mer om genom att klicka här Vattenregleringsföretagen | VRF Länk till annan webbplats.

Forsmo fiskodling ägs av Vattenfall.