Sollefteåforsen AB webbplats

Sollefteåforsen AB logo typ, länk till startsidan

Vattenkraft

Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme driver vattnets kretslopp och rörelsenergi i vattnet utnyttjas för elproduktion. Samhällets elförbrukning varierar starkt under året och dygnet.

Det är stor skillnad mellan vinter och sommar, vardag och helgdag liksom mellan dygnets alla timmar. El kan inte lagras utan produceras i samma ögonblick som den används. Vatten kan däremot lagras i magasin och användas till elproduktion när det behövs som mest. Vattenkraftens reglerbart, dess förmåga att anpassa produktion efter förbrukning, är mycket viktig i det nordiska elsystemet.

Visste du att...

  • Sollefteå kommun är den näst största elproducerande vattenkraftskommunen i Sverige.
  • cirka 90 % av all vattenkraft produceras i Norrland.