Sollefteåforsen AB webbplats

Sollefteåforsen AB logo typ, länk till startsidan

Ångermanälven

Ångermanälven som är Sveriges tredje största älv är 460 km lång och står för 17 procent av landets totala vattenproduktion, cirka 12 TWh.
Medelvattenföringen vid mynningen är ca 500m3/sekund.

Älven flyter genom södra Lappland, norra Jämtland och Ångermanland. Fjällsjöälven, 260 km, och Faxälven, 340 km, är tillflöden till Ångermanälven.