Sollefteåforsen AB webbplats

Sollefteåforsen AB logo typ, länk till startsidan

Ekonomi

Sollefteåforsens AB har en positiv utveckling sedan övertagandet 2016.

I tabellen nedan redovisas utvecklingen sedan 2017 vad gäller vinsten för bolaget. Att sifforna går upp och ned är naturligt med tanke på att vattenkraften är reglerbar och genom åren så tillförs mer eller mindre vattenkraft.

Vinstresultat sedan övertagande

År

miljoner SEK

2017

24,6

2018

24,3

2019

37,9

2020

22,3

2021

44,3

2022

97,9

Större investeringar som har gjorts i nutid:
2020 påbörjades en upprustning och totalt uppskattades investeringar att göras på hela 25 miljoner kronor, bland annat för att förhindra att erosionen med tiden urholkar stränderna kring kraftverket. Detta genom att anlägga filterpunktmadrasser.
Arbetet har föregåtts av ett flertal inspektioner och besiktningar som gjorts kring kraftverket. Dessa har visat att åtgärder behöver vidtas på såväl betong som erosionsskydd.