Sollefteåforsen AB webbplats

Sollefteåforsen AB logo typ, länk till startsidan

Vattenkraften och miljön

All elproduktion påverkar miljön. Vattenkraft är det kraftslag som har det minsta specifika bidraget till växthuseffekten, samtidigt som det idag är den största källan till förnybar kraftproduktion.

För vattenkraften sker den största miljöpåverkan när kraftverk och dammar byggs, då omfattande ingrepp görs i naturen och förändrar miljön längs vattendragen och stränder i magasinen.De flesta vattenkraftverken byggdes på 40- och 50-talet, idag byggs i princip inga nya kraftverk. Miljöpåverkan från driften är däremot marginell. Det innebär att ju mer el som produceras från vattenkraft desto mindre el behöver produceras från energislag med större miljöpåverkan som t ex olja och kol. Man kan därför säga att det viktigaste miljöarbetet vi gör är att se till att vattenkraftverken är tillgängliga och kan producera så mycket el som möjligt.