Projekt - historia

Gymnasieutbildning El & energi

Sollefteå kommun beslutade att starta el- & energiprogrammet på gymnasieskolan till läsåret 2020/2021. Utbildningen är ett komplement till el- & energiprogram på andra gymnasieskolor i regionen.

El- & energiprogrammet i Sollefteå har två inriktningar, elteknik och energiteknik. Det är den sistnämnda inriktningen som framförallt vattenkraft- och vindkraftbranschen efterfrågar.

Gudlav Bilderskolan samverkar fortsatt såväl med Energidalen som kraftbranschen och kommunens elfirmor.
Bland annat deltar Energidalen i el- & energiprogrammets Programråd och stöttar lärare och rekor i frågor kring utbildning och prao.

Marknadsföring av vindkrafttekniker – ett samverkansprojekt

Uppsala universitet drev ett ettårigt projekt 2019-04-01 till och med 2020-03-31 med stöd från Energimyndigheten för marknadsföring av vindkrafttekniker. I projektet genomfördes olika marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om vindkraftteknikeryrket, branschens stora rekryteringsbehov över tid och de utbildningsvägar som finns till yrket.

I projektet samverkade Uppsala universitet med Energidalen i Sollefteå/ Vindkraft – generator för hållbar utveckling, Vindkraftcentrum.se, Arbetsförmedlingen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi.

Energi-PRAO på högstadiet

Energidalen/ Vindkraft – generator för hållbar utveckling har tillsammans med branschrådet och högstadieskolorna i Sollefteå tagit fram ett koncept för ”energi-PRAO”. Motsvarande modell används sedan tidigare för bland annat skogsbranschen med lyckat resultat.

Målgrupp är elever i årskurs 8 och 9 som under en PRAO-vecka får pröva på olika yrken inom kraft- och energibranschen som finns representerade på orten. Exempel på branscher är vattenkraftverk, vindkraftparker och eldistribution med tillhörande drift- och underhållsentreprenörer.

Under sin PRAO-vecka får eleverna besöka olika företag inom energibranschen, ett för varje dag, och på så sätt får en inblick vilka olika typer av företag och yrken det finns inom energibranschen.

Vindkraft – generator för hållbar utveckling

Tillsammans med Energimyndigheten har Sollefteå kommun drivit ett projekt för att öka den regionala nyttan av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet pågick under perioden 2017-07-01 till och med 2020-03-31 i nära samverkan med bland andra olika berörda kommuner i regionen och branschföretag.

Projektets huvudsyften:

Säkerställa kompetensförsörjningen

Projektet har arbetat med att ta fram metoder och samarbetsformer i regionen för att stimulera ungdomar att välja utbildningar inom området förnybar energi. Kommunerna ska erbjuda utbildningar anpassade utifrån energibranschens behov. Ungdomar med akademisk utbildning ska få möjlighet till projektuppdrag, exjobb och sommarjobb inom energibranschen i regionen.

Mötesplatser för producentföretag och underleverantörer

Underlätta för energiföretagen och lokala/ regionala entreprenörer att få kontakt. På så sätt skapas affärsmöjligheter för det lokala och regionala näringslivet kopplat bland annat till de stora vindkraftsinvesteringarna i regionen.

Målgruppsanpassad kommunikation

Projektet har tagit fram nya kommunikationsplattformar, såväl analoga som digitala, som är anpassade till de olika målgrupperna. Alltifrån digitala marknadsplatser till nätverkskonferenser och mötesrum i sociala medier.

Intressenter i ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Projektägare: Sollefteå kommun
Övriga kommuner: Kramfors, Jokkmokk, Sorsele, Strömsund och Åsele
Branschföreträdare: E.ON, Forsca, SCA Energi, Sollefteåforsen, Statkraft och Vattenfall Vindkraft
Övriga: Akademi Norr, Energidalen i Sollefteå, Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Strukturum i Jokkmokk AB och Vindkraftcentrum.se

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte