SkyfuelH2

- ett viktigt startskott för omställningen av flyget i Sverige.

SkyfuelH2

Som ett bidrag till att nå de globala klimatmålen driver Uniper projektet SkyfuelH2 med målet att skapa ett hållbart flygbränsle i Hamre, Långsele.

Flertalet processer löper parallellt med bland annat tekniska undersökningar, miljöprövning och samrådsprocesser för att påbörja konstruktionen av SkyFuelH2- anläggningen år 2026.
Planen är att kunna förse flygbranschen med hållbart flygbränsle från år 2029.

I Sollefteå kommun och speciellt Hamre finns den perfekta mixen med såväl tillgången till el som lämpliga markområden i en bygd med industrivana.

” Genom att kunna förse den svenska flygbranschen med ett hållbart alternativ, som skulle täcka upp till 10 % av dess årliga bränslebehov, skulle SkyFuelH2 blir ett viktigt startskott för omställningen av flyget. Det skulle också skapa upp till 100 direkta sysselsättningstillfällen i Sollefteå, och möjlighet till fler investeringar i området.”

Projektet tog avstamp den 27 april 2022 då Uniper och Sollefteå kommun tillsammans presenterade en avsiktsförklaring kring SkyFuelH2 vid en presskonferens i Hamre, Långsele.
Avsiktsförklaringen handlade om att vidare undersöka möjligheten till etablering av SkyFuelH2 i Långsele.

Under 2023 vann en ny detaljplan laga kraft för Hamreområdet, där SkyFuelH2 ska uppföras.

Den 5 oktober 2023 undertecknade Uniper och Sollefteå kommun de avtal som behövs för att säkra marken för utvecklingen av SkyFuelH2.

När anläggningen är klar räknar Uniper med ca 100 direkta jobb men med sysselsättningseffekter beräknas satsningen skapa 300 nya jobb.

Läs mer om industriprojektet av Uniper - SkyFuelH2 här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns även länk till en inspelning från ett informationsmöte med Uniper och Saso EcoFT från den 28/9 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

och till regeringens sida om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte