Invigning av HOCKSJÖN VINDKRAFTPARK

Invigning av Hocksjön vindkraftpark

Invigning av Hocksjön vindkraftpark (Bild: Mikael Näsström)

30 mars 2023 invigdes Hocksjön vindkraftpark.

Hocksjön Vindkraftspark ligger precis på gränsen mellan
Jämtlands och Västernorrlands län och därför blev Gränsöverskridande
möten temat för invigningen. Två kablar sattes ihop av landshövdingarna Marita Ljung och Berit Högman för att symboliskt ”klippa bandet”.

Deltagarna fick lyssna till VD Gabriel Duveskog, som bland annat berättade om framgångar och utmaningar.
Vidare berättade Andreas Gyllenhammar från Sweco om den gröna energiomställningen och framtiden där framgångsfaktorerna är digitalisering och AI.

Deltagarna fick även följa med på en tur i parken och senare även lyssna till folksångerskorna Emma Härdelin och Ulrika Bodén.

Lite fakta om parken:
23 vindkraftverk
5,7 MW/verk
Årsproduktionen beräknas vara 440 GWh
Investeringen i parken är 1,6 mdr
Vid uppbyggnaden har man involverat 40 lokala entreprenörer.
Nordex är huvudleverantör.
Stenger & Ibsen har gjort markjobb så som vägar, planer och fundament.
Som mest på plats var där ca 150 arbetare, idag är det fem personer som arbetar på plats.
Den producerade elen beräknas kunna försörja 88 000 hushåll.

Läs mer om vindkraften i Sollefteå kommun här.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte