Avsiktsförklaring mellan Sollefteå kommun och Uniper och Sasol EcoFT förlängs.

Den avsiktsförklaring som undertecknades i april löper ut den sista december. Parternas avsikt är att teckna ett markanvisningsavtal. För att hinna med detta förlängs avsiktsförklaringen till slutet av januari 2023.

"-Arbetet fortgår enligt plan och vi har en bra och löpande dialog med Uniper. För att hinna med att dels få fram ett genomarbetat avtal och dels hantera ärendet politiskt har vi beslutat att förlänga avsiktsförklaringen med en månad, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande."

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte