Samråd - Detaljplan för Hamre indistriområde.

Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hamre industriområde i Långsele.

Under tiden 12 december 2022 till 20 januari 2023 finns planförslaget tillgängligt hos kommunen.
Klicka på länken här nedan för att komma till kommunens anslagstavla.
Kungörelse om samråd - Sollefteå kommun (solleftea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För utbyte av information och synpunkter är intresserade välkomna till
Hullsta gård torsdag 15 december kl:18.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte