Omvärldsanalys - lagring av el

Svenska kraftnäts logga

Tidigare i år, i det så kallade regleringsbrevet, fick Affärsverken Svenska kraftnät uppdraget att via en omvärldsanalys se över och beskriva bland annat behov av att kunna lagra el.

Idag onsdag 30 november lämnades rapporten till regeringen. Analysen redogör bland annat för behov, potential, marknad och utveckling. Syftet är att få en väl fungerande elmarknad.

På Svenska kraftnäts hemsida kan du ladda ner omvärldsanalysen i sin helhet.
Svenska kraftnät lämnar omvärldsanalys om lagring av el | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.


Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte