Investeringar för industrietablering i Långsele

Vyn över Långsele på vintern

Sollefteå kommun kraftsamlar kring elintensiv industri med fokus på Hamre i Långsele. Sedan tidigare har kommunen stärkt organisationen kring etableringen och nu tas nästa steg.

Tisdagen 15/3 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 20 miljoner kronor för att utveckla Hamre industriområde för att underlätta industrietableringar i Långsele.

Det finns ett intresse från olika aktörer att investera i elintensivindustri på Hamreområdet, Långsele. På senare tid har aktörer uttryckt intresse för behov av större markområden men också att etableringar väntas ge ”ringar på vattnet”. Det är därför viktigt att kunna erbjuda attraktiv industrimark i området.

- Hamre är unik och området är attraktivt för ett flertal aktörer. Men vi kämpar om investeringar på flera miljarder och konkurrensen är hård. Vårt mål är att välja en etablerad aktör med muskler att genomföra stora investeringar som skapar arbetstillfällen och ger positiva effekter för lokalsamhället. Då är det viktigt att vi snabbt kan möta investerarnas behov men också snabbt kan arbeta för att locka följdinvesteringar, säger Johan Andersson

De bolag som idag är aktuella med en etablering är involverade i den gröna omställningen från fossilt till gröna alternativ. Det rör sig om hela kedjan från underleverantörer till s.k. batterifabriker till produktion, lagring av vätgas och bränsletyper. Investeringar i grönomställning planeras just nu i såväl Östrand i Timrå kommun som i centrala Örnsköldsvik där en anläggning för produktion av fartygsbränsle planeras.

- När återindustrialiseringen i vår region tagit fart är det viktigt att snabbt kunna erbjuda attraktiv industrimark. Det här beslutet är ett första steg för att kunna rusta oss för att inte bara hantera en kommande etablering men också skapa möjligheter för ytterligare tillväxt och följdinvesteringar, säger Åsa Sjödén.

- Detta är en stor investering för Sollefteå kommun men också en tydlig signal till alla investerare att vi inte bara är redo utan också tänker framåt. Vår bedömning är också att vi kommer att återfå den investerade summan i samband med att marken säljs eller genom de nya arbetstillfällen och inflyttning som en stor investering ger, säger Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte