Samarbete med Mittuniversitet

Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattekraft)

Sollefteå kommun har via Energidalen och Sollefteåforsen inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattekraft) tillsammans med Mittuniversitetet.

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

Snabb reglerkraft från vattenkraft (miun.se) Länk till annan webbplats.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte