Haglöf Sweden ser möjligheter med Elintensiv industri i Långsele

5 anställda sitter på Haglöfs och arbeta

Det finns en bred enighet i Långsele bland förenings- och näringsliv kring etableringen av elintensiv industri i Långsele. Haglöf i Långsele har hela världen som marknad.

Haglöf Sweden utvecklar och tillverkar instrument och system för mätning och uppskattning av skog för professionella användare runt om i hela världen. Ungefär 80% av försäljningen sker till kunder utomlands och företagets unika tillväxtborr är en av Sveriges mest spridda produkter.

Företaget har funnits sedan 1943 och flyttade till Långsele under tidigt 1980-tal. Idag jobbar runt 35 personer med att utveckla, producera, sälja och leverera allt från manuella produkter som tillväxtborren till högteknologiska mätverktyg med laser, ultraljud och GPS. Även service och eftermarknad sköts från Långsele, plus att företaget har ett dotterbolag i Solberg samt ett dotterbolag i Madison, Mississippi, USA.

– Vi har återförsäljare som kontinuerligt handlar av oss i ett 70-tal länder runt om i världen. USA är vår enskilt viktigaste marknad men vi säljer även mycket i Asien och Europa, förklarar Fredrik Holm, VD för Haglöf Sweden.

Bland produkterna märks exempelvis klavar som man mäter trädens diameter med, ett stort antal elektroniska höjdmätare samt även instrument som används för att mäta volym på oregelbundna högar.

De mest utbredda produkterna är dels dataklavar som används för att kalibrera skogsskördare och tillväxtborren, ett instrument som används för att få ut borrkärnor ur träd för att på så sätt kunna åldersbestämma samt analysera tillväxt och utveckling.

– Dataklavarna finns i varje modern skogsskördare i Sverige idag och tillväxtborren är något av kärnan i Haglöf. Det var mycket tack vare den som vi kunde börja expandera på 70-talet och idag har vi sålt den till i princip alla länder i hela världen. Tillväxtborren är en av Sveriges mest geografiskt spridda produkter, alla som jobbar i skogen känner till den!

Fredrik ser goda möjligheter i den medvind Sollefteå kommun är inne i med exempelvis återetableringen av Västernorrlands Regemente.

– En större etablering på Hamre-området skulle helt klart driva på den positiva vågen ytterligare. Alla vill ju vara med i ett vinnande lag och etableringar lockar både fler etableringar och inflyttning, konstaterar han och tillägger att ringarna på vattnet kan ge effekt på många områden.

– Fler arbetstillfällen och fler invånare skulle kunna gynna allt från logistiktjänster och kommunikationer till möjligheterna att rekrytera även för befintliga verksamheter.

För Haglöfs del väntar en vår där det förhoppningsvis blir möjlighet att ge sig ut i världen för mässor och kundmöten igen.

– Även om vi kan lösa mycket digitalt och vi undviker onödiga resor av miljöskäl så verkar vi i en bransch som kräver att vi kommer ut så att kunderna kan klämma och känna på våra produkter. VI har flera nyutvecklade produkter som vi ser fram emot att komma ut och visa upp, bland annat på Elmia Wood i sommar, avslutar Fredrik.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte