Stödpedagog

200 YH-poäng

 (1 år. Distans. Helfart)  

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är en eftergymnasial utbildning till stödpedagog något för dig.

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skapa en bättre tillvaro för de som behöver stöd.


Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.


Utbildningen kan ses som en vidareutbildning och kräver därför att du läst specifika kurser från gymnasiet samt arbetat som exempelvis personlig assistent.


I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.


Studieform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med 9-11 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska.


Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.


Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkersroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan.


För att vara behörig krävs även minst tre godkända betyg/E från de gymnasiala kurserna:


 • Etik och människans livsvillkor
 • Specialpedagogik 1
 • Hälsopedagogik 1
 • Kommunikation


Eller motsvarande samt


 • Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet med minst 50 % tjänstgöringsgrad från funktionshinderområdet.


Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.


Kurser


 • Arbetssätt och metoder
 • Funktionsnedsättning och dess konsekvenser
 • Hälsa och funktionedsättning
 • Lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring
 • LIA 1 - Yrkesrollen
 • LIA 2 - Praktisk förankring av teoretisk kunskap
 • Värdegrund och människosyn
 • Yrkesrollen och professionellt förhållningssätt
 • Examensarbete

 

Ansökan och utbildningsstart

Anmälan för intaget 2019 är stängd och just nu har vi ingen beviljad utbildningsstart för 2020.

Ansökan för att bedriva fortsatt utbildning är inlämnad till Yh-myndigheten och svar från dem beräknas komma i början av 2020. Om utbildningen blir beviljad kommer information att finnas på vår hemsida så snart vi fått besked.


 


Publicerad: 2019-08-29

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice