Stödpedagog, 200 YH-poäng

 

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är en eftergymnasial utbildning till stödpedagog något för dig.

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skapa en bättre tillvaro för de som behöver stöd.


Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt dess inverkan på vardagslivet och lära dig mer om hälsans betydelse. Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.


Utbildningen kan ses som en vidareutbildning och kräver därför att du läst specifika kurser från gymnasiet samt arbetat som exempelvis personlig assistent.


I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.


Utbildningsform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med 9-11 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska, där närvaron är en del i betygsgrundandet. 


Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.


Information med anledning av covid-19/coronaviruset

Oavsett om smittspridningen av coronaviruset mattats av eller inte kommer våra utbildningar att starta höstterminen 2020. Om samhällsspridningen av coronaviruset avtagit och folkhälsomyndighetens rekommendationer medger det, kommer utbildningarna att genomföras enligt kursplan, med de fysiska kursträffar som anges där. Om läget ser ut som det gör nu (april 2020) eller förvärras, kommer utbildningarna att inledas helt på distans, med "distansträffar" på videolänk innehållande föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska moment som görs hemma m.m.


Oavsett så är du varmt välkommen att söka våra kurser! Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkersroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan.


För behörighet att antas till utbildningen ställs följande krav på särskilda förkunskaper:


 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2


samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.


Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.


Från och med 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdig. Dessa kurser ingår i utbildningen:


 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • Funktionsnedsättningar
 • Människan i utveckling
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Lärande i arbete
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Examensarbete


Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar: 15 februari 2020

Sista ansökningsdag: 30augusti 2020

Planerad kursstart: 31augusti 2020

.Publicerad: 2020-06-12

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice