Socialadministratör, 300 YH-poäng

Sista ansökningsdag för utbildningen var den 15 maj 2020.

Socialadministratör är en utbildning för dig som vill arbeta med främst administrativa uppgifter inom socialt arbete.

Utbildningen leder till en relativt ny yrkesroll på arbetsmarknaden där dina arbetsuppgifter bland annat kan består av dokumentation av utredningar och möten, telefonkontakter och resebokningar. Du ska också självständigt kunna utföra administrativa handläggningsuppgifter.


I utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en privat eller offentlig förvaltning inriktad mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis socialtjänstlagen och verktyg för att kunna kommunicera och bemöta klienter på ett professionellt sätt.


Du fördjupar även dina kompetenser i hur du använder datorn som ett arbetsredskap. Detta förutsätter att du innan utbildningen har en viss datorvana.


I utbildningen ingår även kursen Lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.


Utbildningsform

Utbildningen omfattar 3 terminer med 9-11 fysiska samman-
komster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och är obligatoriska, där närvaron är en del i betygsgrundandet.


Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.


Information med anledning av covid-19/coronaviruset

Oavsett om smittspridningen av coronaviruset mattats av eller inte kommer våra utbildningar att starta höstterminen 2020. Om samhällsspridningen av coronaviruset avtagit och folkhälsomyndighetens rekommendationer medger det, kommer utbildningarna att genomföras enligt kursplan, med de fysiska kursträffar som anges där. Om läget ser ut som det gör nu (april 2020) eller förvärras, kommer utbildningarna att inledas helt på distans, med "distansträffar" på videolänk innehållande föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska moment som görs hemma m.m.


Oavsett så är du varmt välkommen att söka våra kurser! Om du har några frågor får du gärna kontakta kursansvarig.


Efter utbildningen

Efter examination kan du arbeta inom privat eller offentlig sektor med socialt arbete som socialadministratör.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.


Kurser i utbildningen

 • Sociala arbetets villkor
 • Administration
 • LIA 1 - Yrkesrollen
 • Lagstiftning
 • IT                                                                         
 • Ekonomi inom socialt arbete                                           
 • Skriftlig språkbehandling                                                   
 • Dokumentation och terminologi
 • Kommunikation, värdegrund och människosyn           
 • LIA 2 - Praktisk tillämpning av teoretisk kunskap                                                                                         
 • Examensarbete  


Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar: 15 februari 2020

Planerad kursstart: augusti 2020

                   

 

Publicerad: 2020-06-12

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice