Socialadministratör

300 YH-poäng

(1,5 år. Distans. Helfart) ​

Socialadministratör är en utbildning för dig som vill arbeta med främst administrativa uppgifter inom socialtjänsten.

Utbildningen leder till en ny yrkesroll på arbetsmarknaden där dina arbetsuppgifter bland annat  består av att bistå en socialsekreterare i utredningsarbetet, exempelvis med dokumentation, telefonkontakter och resebokningar. Du ska också självständigt kunna utföra administrativa handläggningsuppgifter.


I utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en offentlig förvaltning inriktad mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis socialtjänstlagen och verktyg för att kunna kommunicera och bemöta klienter på ett professionellt sätt. Du fördjupar även dina kompetenser i hur du använder datorn som ett arbetsredskap. Detta förutsätter att du innan utbildningen har en viss datorvana.


I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan.


Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.


Studieform

Utbildningen till socialadministratör är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 3 terminer med 11-13 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.


Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.


Kurser

 • Sociala arbetets villkor
 • Administration
 • LIA 1 - Yrkesrollen
 • Lagstiftning
 • IT                                                                         
 • Ekonomi inom socialt arbete                                           
 • Skriftlig språkbehandling                                                   
 • Dokumentation och terminologi
 • Kommunikation, värdegrund och människosyn           
 • LIA 2 - Praktisk tillämpning av teoretisk kunskap                                                                                         
 • Examensarbete  


Ansökan och utbildningsstart

Anmälan för intaget 2019 är stängd och just nu har vi ingen beviljad utbildningsstart för 2020.

 

Ansökan för att bedriva fortsatt utbildning är inlämnad till Yh-myndigheten och svar från dem beräknas komma i början av 2020. Om utbildningen blir beviljad kommer information att finnas på vår hemsida så snart vi fått besked.


 


                      

 

Publicerad: 2019-08-29

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice