Socialadministratör

300 YH-poäng

(1,5 år. Distans. Helfart) ​

Socialadministratör är en utbildning för dig som vill arbeta med främst administrativa uppgifter inom socialtjänsten.

Utbildningen leder till en ny yrkesroll på arbetsmarknaden där dina arbetsuppgifter bland annat  består av att bistå en socialsekreterare i utredningsarbetet, exempelvis med dokumentation, telefonkontakter och resebokningar. Du ska också självständigt kunna utföra administrativa handläggningsuppgifter.


I utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en offentlig förvaltning inriktad mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis socialtjänstlagen och verktyg för att kunna kommunicera och bemöta klienter på ett professionellt sätt. Du fördjupar även dina kompetenser i hur du använder datorn som ett arbetsredskap. Detta förutsätter att du innan utbildningen har en viss datorvana.


I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan.


Läs mer om behörigheter via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven.


Studieform

Utbildningen till socialadministratör är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 3 terminer med 11-13 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.


Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform.


Kurser

 • Sociala arbetets villkor
 • Administration
 • LIA 1 - Yrkesrollen
 • Lagstiftning
 • IT                                                                         
 • Ekonomi inom socialt arbete                                           
 • Skriftlig språkbehandling                                                   
 • Dokumentation och terminologi
 • Kommunikation, värdegrund och människosyn           
 • LIA 2 - Praktisk tillämpning av teoretisk kunskap                                                                                         
 • Examensarbete  


Ansökan och utbildningsstart


Sista ansökningsdag är den 15 maj 2019.


Fram till 17 juni 2019 finns det möjlighet att göra en sen ansökan. Du hittar länk till höger på sidan. Observera att din ansökan bara kommer att behandlas om vi har för få sökande till utbildningen. Du kommer därför bara att kontaktas om du blir aktuell för att antas till utbildningen. Har du gjort en sen ansökan och inte hört något från oss innan september innebär det att du inte blivit antagen.


På sidorna för ansökan kan du läsa mer om både behörigheten och urvalet.


På ansökningssidorna kan du också läsa hur du göra för söka till utbildningen även om du saknar rätt behörighet. Detta kallas för reell kompetens.


Utbildningsstart sker i augusti 2019.

Välkommen med din ansökan!

                      

 

Publicerad: 2019-05-17

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice