Mer om YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en eftergymnasial utbildningsform där du utbildar dig till ett yrke. Rätt kompetens i rätt tid är vad det handlar om.

En YH-utbildning kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom de branscher där det finns ett behov av välutbildad arbetskraft. Det stora inslaget av praktiskt lärande innebär att du redan under studietiden får värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter. Syftet med en YH-utbildning är därför att utbildningen ska leda direkt till ett arbete efter avlagd examen.


YH-utbildningar leder till en yrkeshögskoleexamen. Ett år av heltidsstudier (minst 200 poäng där en vecka motsvarar 5 YH-poäng) leder till en yrkeshögskoleexamen medan två års heltidsstudier (minst 400 YH-poäng) leder till att du får en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.


För att kunna gå en YH-utbildning krävs som lägst grundläggande behörighet. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Publicerad: 2020-01-14

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice