Ansökan, behörighet och urval

Vi ansöker om ny kursstart - information kommer på Reveljen.eu om vi får starta upp utbildningen.

För att kunna söka till Behandlingsassistent krävs det att du har rätt behörighet och bifogar rätt handlingar med din ansökan. Läs därför noggrant igenom texten nedan.

Nedladdningsbar ansökningsblankett finner du i menyn "Länkar" under "Ansökningsblankett". För att din ansökan ska behandlas krävs det att du använder den ansökningsblankett som skapats för utbildningen.


För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du bifoga följande handlingar:


  • Betyg/intyg som styrker din behörighet.


  • Betyg/intyg som styrker din  särskilda behörighet.


  • Betyg/intyg till urvalsprocessen. Kom ihåg att det på arbetsgivarintyg tydligt ska framgå anställningens omfattning samt start- och sluttid för anställningen.Kom ihåg:

  • Om du har utländska gymnasiebetyg som ska styrka din grundläggande behörighet måste dessa vara bedömda av UHR.


  • Utbildningsanordnaren kommer inte begära in kompletteringar om uppgifter eller intyg saknas.

 

Behörighetskrav/Grundläggande behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå (Grundläggande behörighet). Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du:


1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

vuxenutbildning.


2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.


3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

motsvarande utbildning, den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.


4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.


Särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet krävs även särskilda förkunskaper för att du ska antas till utbildningen.


Krav på särskilda förkunskaper


Krav 1: Godkända betyg/E i SvA/Sv2A/Sv1/Sv21 samt Engelska A/5.


Krav 2: Arbetslivserfarenhet av om minst 12 månader på 75% eller om minst 18 månader på 50% (gäller från alla branscher och yrken).


Reell kompetens

Du som saknar formell behörighet men anser att du förvärvat de nödvändiga behörighetskraven på annat sätt kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger möjlighet att klara den sökta utbildningen. Läs mer om hur du ansöker via reell kompetens i menyn "Länkar" och "Reell kompetens"


Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Läs mer om urvalet under menyn "Länkar" och "Urval"


 

Publicerad: 2018-09-13

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice