Mål med utbildningssamordningen


 

• Samordnad kompetensutveckling

• Utbildningar på hemmaplan

• Upphandling av utbildare

• Erfarenhetsutbyte inom näringslivet

• Mer och bättre kompetensutveckling

• Effektiv administration


Utbildningar efter dina behov

Reveljen kan erbjuda utbildningar efter dina behov. Enklast
är om du har ett namn på en person i din verksamhet som vi kan kontakta för
inventering av dina behov. Ibland vill ni ha en egen utbildning designad för bara
er. Ibland har ni ett fåtal deltagare som kan ingå i en större
utbildningsgrupp. Då flera företag uttrycker samma kompetensbehov samordnar vi
dessa kurser. Denna möjlighet gör oss till en stark förhandlare som både kan
ställa krav och pressa priser vid upphandlingen av utbildningar.Publicerad: 2017-04-26

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice