Exempel på utbildningar

Nedan ger vi exempel på utbildningar som kan vara aktuella att genomföra inom ramen för Växa-kurser.  

 

•Wordutbildning Bas
• Excelutbildningar
• Medieträning
• PowerPoint bas och kortkurs
• Presentationsteknik 

• Ekonomi för chefer Projektledning
• Förste lärare
• Styrelsearbete
• Ekonomi för styrelsemedlemmar
• Hjärt- lungräddning

• C-körkort
• Värme- och ventilationsteknik för fastighetsskötare
• Ecodriving
• Motorsågskörkort
• Föreståndare brandfarlig vara
• Praktisk elutbildning för fastighetsskötare
• Brandskyddsombud
• Engelska för teknikavdelningar

• Utvecklingssamtal
• Boverkets byggregler
• Arbete på väg
• Fastighetsskötsel - Energi och inomhusklimat
• Nya Ledare
• Energieffektivisering
• Sky-lift
• ESA-Elsäkerhetsanvisningar

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2018-10-04

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice