Ekonomi och kvalitet

Idén är att spara pengar men fortfarande dra nytta av den viktiga investering som kompetensutbildning är.

Istället för att skicka medarbetare på dyra, långväga utbildningar samordnar vi lokala utbildningsbehov, anlitar konsulter och genomför utbildningen på hemmaplan.


På så vis kan företag som anlitar oss sänka sina kostnader för resor, logi och traktamenten. Medarbetare utvecklas och konkurrenskraften stärks.

Vi utvärderar våra utbildningar.
Vi ställer frågor om kvalitet på innehåll, pedagogik och genomförare samt hur stor nyttan med utbildningen är i deltagarnas arbete.

 

Har du redan ett önskemål om en utbildning inom ett ämne så kan du kontakta oss direkt. Vi skräddarsyr sedan upplägget tillsammans med dig!

 

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta Växa-Kursers utbildningssamordnare som kan berätta mer, kontaktuppgifter finner du under "fliken" kontakt.


Publicerad: 2017-04-26

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice