Växa-kurser

Växa-kurser är Sollefteå kommuns satsning på kompetensutveckling för privat och offentligt arbetsliv. Behöver företaget, organisationen, föreningen eller förvaltningen kompetensutveckling. Då är Reveljens utbildningskoncept Växa-kurser något för dig!

Du kan även kontakta oss för planering av utbildning eller anmäla ett utbildningsbehov. Vi skräddarsyr kurser utifrån önskemål om till exempel innehåll, upplägg, plats och tid. Ibland önskar ni ha en egen utbildning designad bara för er. Kanske har ni ett fåtal deltagare som kan ingå i en större utbildningsgrupp. Då flera företag uttrycker samma kompetensbehov samordnar vi dessa kurser. Samverkan möjliggör nätverkande och utbildningslösningar som annars kan vara svåra att genomföra lokalt.


Kontakta Ulla Larsson för en vidare diskussion.


Publicerad: 2020-03-17

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice