Mer om WATCH

På bilden syns en ung kvinna med böcker

WATCH är ett gruppvägledningsprogram där 8 till 10 personer träffas vid 15 tillfällen.

Fokus i WATCH ligger på att tänka, välja och handla. Det handlar om att stödja individens utveckling genom olika situationer i livet, till exempel att byta skola, sluta skolan eller återuppta avbrutna studier.


Genom att träna på att sätta mål, övningar i självkännedom och enskilda samtal kan WATCH hjälpa individer att se alternativ, göra val och sätta sina planer i verket.


WATCH förbereder individen inför framtida studier och/eller arbete. Programmet ger handledning i att kunna välja positiva strategier för att klara svårigheter i livet.

Publicerad: 2015-08-24

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice