Individuell studieplan

Skolverket har beslutat att från och med höstterminen 2012 ska alla studerande inom vuxenutbildningen upprätta en individuell studieplan.

Din studieplan visar dina kurser, antalet poäng, start och slutdatum samt dina mål med studierna. Det är först och främst de uppgifter du lämnar i din ansökan och i samtal med studie- och yrkesvägledare.

 

Du gör också en mer detaljerad kursplanering med din lärare, där datum för inlämningsuppgifter, redovisningar med mera framgår. Detta är din individuella överenskommelse med läraren.

 

Reveljens studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att utforma studieplanen.

Det är mycket viktigt att du följer den uppgjorda planeringen. Om du gör förändringar i studierna måste du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren eller administratör för komvux. Tänk på att förändringen kan innebära skillnad i ersättningen från CSN.


Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktar skolan det som ett kursavbrott. Om kursen har blivit avbruten på grund av inaktivitet och du vill återuppta den måste du söka på nytt.

 

Sjukdom och vård av barn

Du kan få behålla din ersättning från CSN förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.


Publicerad: 2020-01-22

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice