Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som är 20 år eller äldre. Du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver en individuellt anpassad studiegång.


Studera på Särskild utbildning för vuxna

Lärvux erbjuder utbildning som utgår från dina förutsättningar och behov. Alla studerande får tillsammans med sin lärare forma studierna efter sina önskemål och upprätta en individuell studieplan.


Undervisningen sker i små undervisningsgrupper. Studiemiljön är också mycket lugn och är anpassad för att just du ska trivas.

Publicerad: 2020-06-05

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice