Öppna föreläsningar

En av våra välbesökta föreläsningar på Reveljen.

Under våren arrangerar Reveljen återigen en serie intressanta öppna föreläsningar. Föreläsningarna är gratis och, som det hörs på namnet, öppna för alla. Vid föreläsningar på morgonen serverar vi en smakfull frukost från klockan 07.30. Vid kvällsföreläsningar bjuder vi på fika med början ca 15 minuter innan föreläsningen startar. Anmälan sker endast via webbanmälan som du finner under "länkar", välkommen!

Föreläsningar - våren 2019

31/1 1900-talets skilsmässorevolution i Sverige

Vetenskapslunch via länk

Våren 2019 ordnar Reveljen visning av några av Umeå universitets lunchföreläsningar på plats i Reveljens lokaler, Hus 8.

 

12.00-13.00 den 31/1, föreläsningen börjar 12:15

 

Glenn Sandström, historiker, föreläser under rubriken: 1900-talets skilsmässorevolution i Sverige

 

Ta med din lunchlåda, värm den på plats och förgyll din lunch med lite akademisk input.

 

Lättare förtäring finns att köpa i Reveljens kafeteria. Reveljen bjuder på kaffe efter maten.

 

14/2 Språk i Europa – ett landskap i förändring

Vetenskapslunch via länk

Våren 2019 ordnar Reveljen visning av några av Umeå universitets lunchföreläsningar på plats i Reveljens lokaler, Hus 8.

 

12.00-13.00 den 31/1, föreläsningen börjar 12:15

 

Ta med din lunchlåda, värm den på plats och förgyll din lunch med lite akademisk input.

 

Lättare förtäring finns att köpa i Reveljens kafeteria. Reveljen bjuder på kaffe efter maten.

 

Kirk Sullivan, utbildningsvetenskap och språk, föreläser under rubriken: Språk i Europa - ett landskap i förändring

 

 

21/2 Kvällsföreläsning via länk

Digital teknik inom hälso- och sjukvården

– VR, serious games och appar förnyar vårdsektorn!

Maria Brovall, docent i omvårdnad och Kristina Björkman, Konceptutvecklare och rådgivare inom digitalisering på IUS innovation.

 

Att använda olika digitala verktyg som exempelvis serious game (lärande spel) och VR-teknik och mobila applikationer är relativt nytt inom hälso-och sjukvård. Forskare vill i samverkan med patienter, närstående och personal utveckla dessa digitala verktyg genom att arbeta praktiknära, teoribaserat och tvärvetenskapligt. Målet är att nå en ökad delaktighet samt känslan av förbereddhet för personer med olika kroniska tillstånd. Maria Brovall och Kristina Björkman visar på goda exempel på detta. I Thinking and Linking-projektet har ett serious game använts för att ge sjuksköterskestudenter och personal möjlighet att träna i att vårda svårt sjuka och döende personer i en säker och virtuell miljö. Ett annat projekt är ett försök att få väntetiden inför en kommande strålbehandling att kännas meningsfull istället för meningslös för patienter och närstående med hjälp av VR-glasögon och en mobilapplikation.

 

Vi sänder föreläsningen i: Reveljen, Hus 4, sal Europa. Föreläsningen börjar kl. 18.30.

 

13/3 Ungas framtidsutsikter: lokala förutsättningar och globala horisonter

Frukostföreläsning via länk

Övergången mellan gymnasiet till högre utbildning eller arbete kan upplevas mer eller mindre osäker. Baserat på intervjuer från en kommun i Norrbotten och registerdataanalyser från de fem norrlandslänen ifrågasätts här föreställningar om ”flickorna som vill flytta till storstäderna” och ”pojkarna som blir kvar”. Studien pekar istället på andra viktiga skillnader inom och mellan grupper som måste förstås i relation till mer övergripande frågor om vad det innebär att vara en ”framgångsrik person” i dagens samhälle.

Av Sara Forsberg lektor Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet.

 

Frukost serveras från 07:30. Lokal: Reveljen, Hus 4, sal Europa. Föreläsningen börjar 07:45

 

 

21/3 Hållbar utveckling och Agenda 2030

Frukostföreläsning

 

Hållbar utveckling, Agenda 2030 och de globala målen. Föreläsning av Kristina Eriksson – Sollefteå kommuns hållbarhetsstrateg.

 

Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen.

 

Agenda 2030 berör oss alla. Alla kan bidra. De flesta verksamheter berörs av de globala målen. Samverkan sker över kommungränser likaväl nationsgränser. Det kräver engagemang från regeringen, kommuner, landsting, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhället. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför.

 

Vi människor är vana att leva i förändring. Under åren 2005-2015 halverades den extrema fattigdomen i världen. 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten i världen sedan 1990. Under 90-talet har vi tagit steget från en analog värld till en digital värld.

 

Sverige är en förebild i världen gällande hållbarhetsfrågor, då vi har flera riksdagsbundna mål. Om vi i Sverige lyckas nå dem, bidrar vi först och främst till en hållbar värld, både lokalt hos oss men även globalt. Vi bidrar också med kunskap och erfarenhet om hur man kan lyckas att uppnå en hållbar utveckling.

Sollefteå är en del av världen och världen är en del av Sollefteå.

 

Frukost serveras från 07:30. Lokal: Reveljen, Hus 4, sal Amerika/Asien. Föreläsningen börjar 07:45

 

16/5 Patientsäkerhet – vad är det och hur kan den bli bättre? Kvällsföreläsning via länk

 

Axel Ros chefläkare Region Jönköping, lektor Hälsohögskolan. (Elin Roos af Hjelmsäter & Malin Holmqvist medverkar i föreläsningen)

 

Axel Ros är chefläkare i Region Jönköpings län, men också adjungerad lektor vid Hälsohögskolan/Jönköping Academy, där han har ansvar för utbildning och forskning om patientsäkerhet. I föreläsningen berättar han om vad patientsäkerhet är, om skador i sjukvården, om lex Maria, hur sjukvården arbetar för att minska risken för skador i vården, och om hur synen på hur bra patientsäkerhet skapas håller på att ändras. Han kommer också berätta lite om den forskning om patientsäkerhet som pågår på Hälsohögskolan/Jönköping Academy. I föreläsningen berättar även Elin Roos af Hjelmsäter och Malin Holmqvist om sin forskning, som Axel Ros handleder.

 

Vi sänder föreläsningen i: Reveljen, Hus 4, sal Europa. Föreläsningen börjar kl. 18.30.

 

Publicerad: 2019-02-05

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice