Öppna föreläsningar

En av våra välbesökta föreläsningar på Reveljen.

Under våren arrangerar Reveljen återigen en serie intressanta öppna föreläsningar. Föreläsningarna är gratis och, som det hörs på namnet, öppna för alla - endast anmälan behövs. Vi bjuder dessutom på en smaklig frukost i samband med varje föreläsning.

Föreläsningar - våren 2020

OBS! INSTÄLLT!


2 april 2020: Tillgänglighet - en förutsättning för lärande


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildning för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla.


Mats Vikberg, rådgivare på SPSM, kommer till oss den här morgonen för att berätta om myndighetens arbete med tillgänglig utbildning och hur man kan erbjuda kompetensutveckling inom området.


Frukost serveras från kl. 07.30, föreläsningarna börjar kl. 07.45 och pågår ca en timme. Vid alla föreläsningar håller vi till på Reveljen, byggnad 4, Nipanområdet Sollefteå. 

Publicerad: 2020-03-17

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice