Växa-kurs - Robust fiber

Den 7 mars mellan kl. 09.00 och 17.00 erbjuder Reveljen en preparandkurs i konceptet Robust fiber.

 

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning - Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

 

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här.

 

Välkommen!

Publicerad: 2019-02-13

Skribent:

Medborgarservice