Viktig information till studerande vid MiROi

Den 24 oktober gick MiROi AB i konkurs och förvaltas för närvarande av en konkursförvaltare. Företaget är en av de utbildningsanordnare som vuxenutbilningen i Sollefteå har avtal med. Vi har skickat ut ett brev med information till de elever som berörs av konkursen. Du hittar även brevet här.PDF Om du har frågor om dina studier ber vi dig kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Publicerad: 2018-11-27

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice