Nyanlända upplever föreningsliv

Alla nyanlända kommuninvånare får delta i en kurs i samhällsorientering. Just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan samhällsorienteringen och föreningar så som pingisklubben och bågskytteklubben i Sollefteå kommun.


Deltagarna i samhällsorienteringen fick tillfälle att prova på bågskytte.

Publicerad: 2018-11-08

Skribent:

Medborgarservice