Tips från Reveljen!

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad prognoser och analyser. Inför 2020 lyfter man fram dessa bristyrken för Västernorrland, där man eräknar att det finns mycket goda chanser till arbete efter avslutad utbildning:

 • Civilingenjörsyrken
 • Förskolelärare
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Specialistsjuksköterskor
 • Ingenjörer och tekniker
 • IT-specialister
 • Läkare
 • Lärare
 • Kuratorer
 • Veterinärer
 • Apotekare
 • Receptarier
 • Socialsekreterare
 • Psykologer


Många av utbildningarna finns på distans, tänk på att Reveljen kan
bli din studieplats på hemmaplan! För de utbildningar som har studiestart våren 2020 är sista ansökningsdag 15 oktober. Läs mer på www.antagning.se och www.studera.nu. Kontaktuppgifter till Reveljens studie- och yrkesvägledare hittar du här.
Publicerad: 2019-10-03

Skribent:

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice