Lägesrapport från Reveljen

Fredag eftermiddag och omställningen till att bedriva all vuxenutbildning på distans har gått förvånansvärt bra! Mycket tack vare all engagerad personal på Reveljen har kreativa lösningar skapats. De flesta, om inte alla, elever/studerande har personligen kontaktas om hur just de ska bedriva sina fortsatta studier men på ett alternativt sätt.

På Reveljens möts elever och studerande på alla olika nivåer inom vuxenutbildningen. Nedan beskrivs ett axplock av lösningar och utmaningar.


SFI, som består av tre olika studievägar utifrån tidigare utbildningsbakgrund har anpassat lösningar utifrån det. Studieväg 1 där elever har kort tidigare skolgång kan inte distansundervisning via datorer vara det enda sättet. Lärare har utifrån sina elever behov, skickat hem anpassat material för en tid framåt. Man håller kontakt via telefon och via brevlådor. Studieväg 2 och 3, elever med längre skolbakgrund, har material både via böcker och via digitala lösningar. Vid behov kan även datorer lånas ut. Där håller man kontakt via telefon och digitalt.


Samhällsorientering på modersmål har kommit igång med digitala lösningar, kommunikatörerna har kontakt med eleverna via telefon och digitalt.


Ett antal nya elever börjar på grundläggande nivå på måndag. Där har lärare packat påsar med material, litteratur med mera för att man under veckan ska komma igång med sina studier.


För gymnasiala kurser som tidigare bedrivits på plats på Reveljen har man skapat digitala lösningar och kontakt hålls via telefon eller digitalt.


Reveljen har upphandlade distanskurser via Hermods AB och Exlearn Education AB och dessa leverantörer jobbar också för högtryck att skapa alternativa former för examinationer som vanligtvis hålls på plats på Reveljen.


De 30-tal elever som finns på UTAS (Unga Till Arbete eller Studier) har alla personligen kontaktas och individuella lösningar har skapats.


Yrkeshögskoleutbildningarna till Stödpedagog och Socialadministratör bedrivs även annars på distans, men de sammankomster som varit inplanerade har ställts in och har övergått till digitala möten och föreläsningar. Studerande som just nu är på sin LIA (Lärande i arbete) har fått sin uppföljning via Skype eller telefon. Om man av olika anledningar inte fått vara kvar på sin LIA-plats har uppgifter skapats på andra sätt.


Studievägledning, administration och tekniker når du via telefon, mail eller digitala lösningar. Hör av dig om du har frågor. En del frågor rör säkert CSN och där kan det ibland vara bättre att ta dessa frågor direkt med den myndigheten.


Mars och april är intensiva månader för Reveljen att föra ut information om alla utbildningsmöjligheter och inte minst de sista ansökningsdatum som kommer under våren. Där är arbetet påbörjat med att hitta andra vägar, så håll utkik på hemsidan, på sociala medier eller rent utav på arbetsplatsens fikarumsbord!


Reveljens personal arbetar för fullt men en del arbetar hemifrån. Kontakta oss via mail eller per telefon så kan vi tillsammans lösa dina frågor.


Nya tag och nya möjligheter nästa vecka!


Var rädd om er hälsar Reveljen!

Publicerad: 2020-03-20

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice