Komvux

Komvux är vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå. Här erbjuder vi dig kurser inom allt från svenska och historia till matematik och engelska.

På komvux läser du för att komplettera och läsa in ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Antingen för att i framtiden kunna söka ett arbete eller för att kunna studera vidare på en högre utbildning.


Grundläggande nivå

För dig som behöver läsa in ämnen från grundskolan finns grundläggande nivå.

 

Ansökan 

12 augusti och 21 oktober- kursstarter grundläggande kurser hösten 2019 

OBS! Sista ansökningsdagar:

Kursstart 12 augusti - för dig som ska göra nivåtest för placering i rätt delkurs är sista ansökningsdag 24 maj. Nivåtesterna kommer att genomföras 10 och 12 juni.  

Kursstart 12 augusti - för dig som redan vet vilken delkurs du ska börja i eller som är klar med en delkurs och ska påbörja nästa är sista ansökningsdag 20 juni.

Kursstart 21 oktober - sista ansökningsdag 27 september

 

Gymnasial nivå

För dig som behöver läsa in ämnen från gymnasiet finns gymnasial nivå.

 

Ansökan

Kom ihåg att ansöka i god tid om du måste bli klar med studierna inom en viss tid, till exempel för att kunna söka till högskola.

12 augusti och 9 september - kursstarter gymnasiala kurser hösten 2019.

OBS! Sista ansökningsdag 20 juni för kursstart 12 augusti och 23 augusti för kursstart 9 september.

 

För kurser på distans via anordnarna Exlearn Education och Hermods har vi löpande antagning (undantag under sommaren), kontakta en studie- och yrkesvägledare för att ansöka, kontaktuppgifter hittar du här.


Särskild utbildning för vuxna

Inom komvux finns även särskild utbildning för vuxna. Den utbildningsformen är för dig som är 20 år eller äldre och som har en funktionsnedsättning. Särskild utbildning för vuxna kallas också för särvux eller för lärvux.


Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar är för dig som vill utbilda dig mer direkt mot ett yrke. Vi erbjuder både en form av lärling samt utbildningar inom Yrkesvux.

Publicerad: 2019-03-22

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice