Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg.

Direkt efter utbildningen kan du söka arbete, till exempel som undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller skötare inom psykiatrisk vård. Omvårdnadsutbildningen ger dig helt enkelt en bred kompetens för att arbeta med människor.


 • Start: 24 augusti 2020
 • Utbildningens längd: 4 terminer (1650 poäng)
 • Antal platser: 24
 • Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
 • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN
 • Sista ansökningsdag: 7 juni 2020


Kurser i utbildningen

 • Hälsopedagogik 100 p
 • Medicin 1 150 p
 • Etik och människans livsvillkor 100 p
 • Psykiatri 1 1 100 p
 • Psykologi 1 100 p
 • Specialpedagogik 1 200 p
 • Vård och omsorgsarbete 1 100 p
 • Vård och omsorgsarbete 2 150 p
 • Specialpedagogik 2 150 p
 • Äldres hälsa och livskvalitet 200 p
 • Akutsjukvård 200 p
 • Socialpedagogik 100 p
 • Vårdpedagogik och handledning 100 p
 • Gymnasiearbete 100 p


Utbildningens upplägg

Vård- och omsorgsutbildningen är en sammanhållen utbildning på drygt 80 veckor med start i augusti 2020. Utbildningen är förlagd till Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.


Om du behöver hjälp med din ansökan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare.

Publicerad: 2020-05-25

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice