Yrkesutbildningar

Bild: Vård och omsorg

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Reveljen kan inom komvux erbjuda dig som vill utbilda dig mot ett yrke flera olika intressanta alternativ.

Utbildningarna vänder sig till dig som vill skaffa sig en helt ny yrkesutbildning,
ändra yrkesbana eller komplettera en tidigare utbildning.


Utbildningens upplägg

Sollefteå kommun har valt att samarbeta med gymnasieskolorna i närområdet och erbjuder vissa yrkesprogram från dessa skolor. Även andra utbildningsanordnare kan vara aktuella och du kan även läsa på distans.

 

APL

När du studerar en yrkesutbildning på gymnasial nivå så ingår det arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du gör en del av utbildningen på en arbetsplats där du får använda dina nya kunskaper. Om du studerar på distans via Exlearn Education AB eller Hermods AB är du själv ansvarig för att anskaffa din praktikplats under utbildningen. 


Behörighet

Den som har fullständig svensk grundskola eller motsvarande är behörig att söka till yrkesvux. På en del utbildningar kan branschen ställa krav på vissa förkunskaper. Har du frågor, kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare.


Ansökan

Du ansöker genom att kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare, du hittar deras kontaktuppgifter till höger på sidan.


Publicerad: 2020-02-27

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice