Lärling

Komvux kan från och med hösten 2013 erbjuda lärlingsutbildning för vuxna genom en statlig satsning.

Utbildningen är på gymnasial nivå och betyg ges i nationella kurser.


Utbildningens upplägg

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare ansvarar för den studerandes utbildning. Utbildningens innehåll och upplägg planeras tillsammans med kommunens vuxenutbildning.


Utbildningen ska omfatta minst 400 gymnasiepoäng och som mest 1600 gymnasiepoäng. Till övervägande del ska utbildningen genomföras på en arbetsplats.


Antagningen sker kontinuerligt och studerande kan därmed antas när som helst under året i mån av plats. Utbildningen berättigar även till studiemedel från CSN.


Behörighet

Den som har fullständig svensk grundskola eller motsvarande är behörig att söka till lärlingsutbildningarna. På en del utbildninga kan branschen ställa krav på vissa förkunskaper. Frågor, kontakta Reveljens studie- och yrkesvägledare.


Ansökan

Du ansöker genom att att kontakta utbildningssamordnare Magnus Davidsson, kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.
Publicerad: 2019-08-13

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice