Särskild prövning på Komvux - grundläggande nivå

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kurser på grundläggande nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även dig som tidigare har fått ett icke godkänt betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Hos oss på Reveljen finns möjlighet att göra särskild prövning i kurserna Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Samhällskunskap och Matematik. Prövning genomförs vissa datum under året, kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

 

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen.

 

Prövningens innehåll

Beroende på vilken kurs prövningen avser kan den innehålla olika delar bestående av till exempel läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter.

 

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på alla delar som provet består av för att få ett (minst) godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

 

Ny prövning 

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

 

Anmälningsblankett  

Anmäl dig för prövning genom att fylla i blanketten ”Ansökningsblankett” som du hittar under "Länkar". Skriv "prövning" i kolumnen för kursstart. Har du frågor om hur du fyller i blanketten eller om betalning så vänd dig till våra studie- och yrkesvägledare.

 

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sollefteå kommun, bankgiro 770-6229.

 

VIKTIGT!

Skriv "prövningsavgift GRUV" samt ditt eget namn och personnummer på inbetalningen. Du måste ta med dig kvittot till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

 

Prövningen är avgiftsfri för dig som redan studerar på Reveljen och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

Publicerad: 2019-11-04

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice