Kommunal vuxenutbildning

Komvux är vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Här erbjuder vi dig kurser inom allt från svenska och historia till matematik och engelska.

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej SFI, grundlägande nivå och Lärvux).


Grundläggande nivå

Grundläggande nivå är öppen för dig som har kortare utbildning än nio år i den svenska grundskolan. Den är även öppen för dig som gått ut grundskolan, men som behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta studier.


Gymnasial nivå

Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ungdomar får på gymnasiet. Gymnasial nivå passar dig som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera med vissa ämnen.


Särskild utbildning för vuxna

Inom kommunal vuxenutbildning finns även särskild utbildning för vuxna. Den utbildningsformen är för dig som är 20 år eller äldre och som har en funktionsnedsättning. Särskild utbildning för vuxna kallas också för särvux eller för lärvux.


Utbildning i svenska för invandrare

SFI riktar sig till vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska.


Yrkesutbildningar

Utbildningarna vänder sig till dig som vill skaffa sig en helt ny yrkesutbildning, ändra yrkesbana eller komplettera en tidigare utbildning.


Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare ansvarar för den studerandes utbildning. Utbildningens innehåll och upplägg planeras tillsammans med kommunens vuxenutbildning.


Information om GDPR hittar du på www.solleftea.selänk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-06-05

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice