Kommunal vuxenutbildning

Komvux är vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Här erbjuder vi dig kurser inom allt från svenska och historia till matematik och engelska.

Till oss är du välkommen från och med 1 juli det år du fyller 20 (för SFI 16 år) eller tidigare om du har examen från gymnasieskolan. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen avser att ge. Det är också viktigt att du uppfyller förkunskapskraven till de kurser du söker.


Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej SFI, grundlägande nivå och Lärvux).


Grundläggande nivå

För dig som behöver läsa in ämnen från grundskolan finns grundläggande nivå.


Ansökan 

13 januari och 23 mars - kursstarter grundläggande kurser våren 2020

OBS! Sista ansökningsdagar: 
16 december för kursstart 13 januari och 1 mars för kursstart 23 mars.


Gymnasial nivå

För dig som behöver läsa in ämnen från gymnasiet finns gymnasial nivå.


Ansökan

Kom ihåg att ansöka i god tid om du måste bli klar med studierna inom en viss tid, till exempel för att kunna söka till högskola.

13 januari och 3 februari - kursstarter gymnasiala kurser våren 2020.

OBS! Sista ansökningsdagar: 
16 december för kursstart 13 januari och 20 januari för kursstart 3 februari.


För kurser på distans via anordnarna Exlearn Education och Hermods har kursstarter var 5:e vecka. Under vinter/vår 2020 kan du ansöka för att börja dessa datum: 13 januari, 17 februari, 23 mars, 27 april och 1 juni. Sista ansökningsdag är tre veckor före kursstart.


Särskild utbildning för vuxna

Inom kommunal vuxenutbildning finns även särskild utbildning för vuxna. Den utbildningsformen är för dig som är 20 år eller äldre och som har en funktionsnedsättning. Särskild utbildning för vuxna kallas också för särvux eller för lärvux.


Utbildning i svenska för invandrare

SFI riktar sig till vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska.


Yrkesutbildningar

Utbildningarna vänder sig till dig som vill skaffa sig en helt ny yrkesutbildning, ändra yrkesbana eller komplettera en tidigare utbildning.


Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare ansvarar för den studerandes utbildning. Utbildningens innehåll och upplägg planeras tillsammans med kommunens vuxenutbildning.

 

Information om GDPR hittar du på www.solleftea.selänk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-02-05

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice