Ansökan stipendium för examensarbete

Välkommen med din ansökan om stipendium. Tänk på att stipendium endast delas ut till examensarbeten i samverkan med en verksamhet i Sollefteås kommunala organisation eller ett företag verksamt i Sollefteå kommun. Tänk också på att examensarbetet måste ha ett utvecklande syfte.

 
(Kan vara syfte mål och metod, vad som ska uppnås med arbetet eller annan relevant information)

Stipendie ges till examensarbeten som bidrar till vidareutveckling av verksamhet inom Sollefteå kommun.

Kontaktperson hos företag eller organisation som du samverkar med * (obligatorisk)
Kontaktperson hos företag eller organisation som du samverkar med
Kontaktuppgifter till din handledare: * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till din handledare:
Dina kontaktuppgifter: * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter:
Publicerad: 2020-03-03

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice