Studieekonomi

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden. Du får studiebidraget 10 månader under året. I juli och augusti får du inte något studiebidrag.
Studiebidraget behöver du inte betala tillbaka.


Vem kan få studiebidrag?

Du får studiebidrag tidigast från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år

till och med vårterminen det år som du fyller 20 år.

För att få studiebidraget måste du studera på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Du måste studera på heltid

För dig som fyllt 20 år

När du fyllt 20 år får du inte längre ditt studiebidrag per automatik. Du måste ansöka om studiemedel hos CSN. Studieförsäkran kan skrivas under av rektor, kurator, skolexpedition eller SYV.

För mer information om belopp, extra tillägg, utbetalningar, kontakt med mera se www.csn.se

länk till annan webbplats

Inackorderingstillägg

Du som studerar långt hemifrån kan ha rätt till inackorderingstillägg. Kontakta antagningsenheten i din kommun för mer information. För studier vid friskola söks inackorderingstillägget via CSN.

Publicerad: 2017-10-03

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice