Praktik (APL)

Praktik (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) regleras i kursplan och gymnasieförordningen och är obligatorisk för gymnasieskolornas yrkesinriktade program.

Minst 15 veckor av utbildningen på de yrkesförberedande programmen ska genomföras på arbetsplatser utanför skolan. I de flesta yrkesprogram görs huvuddelen av APL i årskurs tre.


Praktik är en viktig del i förberedelserna för arbetslivet. När eleven går ut i APL har både skolan och arbetsplatsen ansvar för elevens arbetsmiljö.

Stor vikt i utbildningen läggs på arbetsmiljöfrågor och de regleras av arbetsmiljölagen och av Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Publicerad: 2017-06-29

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice