Specialpedagog

Skolstöd

Hit kan du vända dig när du som elev har några bekymmer gällande din studiesituation. Om det visar sig att du av olika anledningar har svårt att uppnå godkänt betyg i en kurs kan skolstödet vara en hjälp för dig och dina lärare.

Du kan till exempel ha läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter eller om du känner dig stressad över din situation kan skolstödet hjälpa dig med inläst material eller planera och strukturera din tid.


Du kan också få hjäp med extra lektioner i ämnena svenska, matematik och engelska eller stöd i andra kurser som du tycker är svåra.


Vårt uppdrag är att vara en pedagogisk resurs för både elever och lärare på gymnasieskolan.


Specialpedagog

  • Annelie Rydberg
  • Mobil: 070-253 05 11
    annelie.rydberg@utb.solleftea.se


Publicerad: 2018-10-30

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice