Skolhälsovård

Skolläkare

Tid hos skolläkare bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.


Skolsköterska

Våra skolsköterskor och skolläkare  hjälper till med elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa i ett helhetsperspektiv.


Skolsköterskan har hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 1. Vid hälsosamtalet kan även särskilda hälsokontroller förekomma beroende på gymnasieprogram. Om behov finns av rådgivning och /eller samtal om elevs hälsa i samband med sjukfrånvaro kontaktas skolsköterskan.

 

Skolsköterska

 • Anna Söderström
 • Mobil: 073-274 69 35
 • Telefontid vardagar mellan kl 08.00-09.00
  anna.soderstrom@utb.solleftea.se

 • Nina Heino
 • Mobil: 070-233 04 66
  nina.heino@utb.solleftea.se


Publicerad: 2018-11-06

  Ingen giltig användare vald.
  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice