Kurator

Kamratrelation, kurator

Kuratorn gör utredningar i samband med skolsvårigheter, hjälper elever med personliga problem gällande till exempel studiesvårigheter, hemförhållanden, kamratrelationer.


Kuratorn ger vägledning i sociala och ekonomiska frågor, samt handhar frågor rörande olika former av studiestöd. Dessutom förmedlar kuratorn boende- alternativ till elever som ska bo inackorderade.

Besöksrummet finns längst ner i korridoren vid restaurangen som bedriver kockutbildning på Gudlav Bilderskolan och på Skedomskolan rakt fram när man kommit in i huvudentrén.

Vår kurator återfinns också på Hågesta 3 plan 4, till vänster när man kommer upp för trappan.


Kurator

Kiki Forssén

Mobil: 070-252 15 57

kiki.forssen@utb.solleftea.se

Publicerad: 2019-08-21

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice